MČ Praha-Libuš - Záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem - hřiště Skalská na pozemcích parc.č. 853/2 a části pozemku parc.č. 853/3, oba v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem - hřiště Skalská na pozemcích parc.č. 853/2 a části pozemku parc.č. 853/3, oba v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Říjen 11, 2013
Svěšeno: 
Úterý, Říjen 29, 2013