MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červenec 17, 2017
Svěšeno: 
Pondělí, Červenec 2, 2018