MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru prodat a směnit pozemky parc.č. 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20 vše v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru prodat a směnit pozemky parc.č. 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20 vše v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Únor 15, 2016
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 3, 2016