MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru projednat pronájem části pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru projednat pronájem části pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Září 25, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Říjen 12, 2015