MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr o výpůjčce pozemků parc.č. 289/5 a 516/1 k.ú. Písnice ke Stavbě č. 0088, TV Libuš, etapa 0008, Komunikace Písnice.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr o výpůjčce pozemků parc.č. 289/5 a 516/1 k.ú. Písnice ke Stavbě č. 0088, TV Libuš, etapa 0008, Komunikace Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Listopad 18, 2015
Svěšeno: 
Pátek, Prosinec 4, 2015