MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr prodeje pozemku parc.č. 557/27 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr prodeje pozemku parc.č. 557/27 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Únor 26, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 14, 2013