MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat nakládání s majetkem parc.č. 557/24 v k.ú. Libuš, ul. Dobronická, Praha 4.

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat nakládání s majetkem parc.č. 557/24 v k.ú. Libuš, ul. Dobronická, Praha 4.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Duben 8, 2013
Svěšeno: 
Středa, Duben 24, 2013