MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat případnou směnu části pozemku parc. č. 912/4 k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat případnou směnu části pozemku parc. č. 912/4 k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Duben 16, 2012
Svěšeno: 
Středa, Květen 2, 2012