MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš, obec Praha.