MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Září 4, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Září 20, 2013