MČ Přaha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 689/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Přaha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 689/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červen 24, 2013
Svěšeno: 
Středa, Červenec 10, 2013