MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem nemovitého majetku, byt 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická 181, k.ú. Libuš.