MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat směnu pozemku parc.č. 912/9 v k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat směnu pozemku parc.č. 912/9 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Únor 28, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Březen 18, 2013