MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části pozemku parc.č. 290/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části pozemku parc.č. 290/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Květen 16, 2014
Svěšeno: 
Pondělí, Červen 2, 2014