MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 155/6 v k.ú. Písnice.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 155/6 v k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Listopad 24, 2014
Svěšeno: 
Středa, Prosinec 10, 2014