MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 690 v k.ú. Písnice, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 690 v k.ú. Písnice, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Září 13, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Září 30, 2013