MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1120/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1120/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Červen 6, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Červen 24, 2013