MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 557/25, 557/52, 557/53, 557/54, 599, 1147, 1148/1 a 1149/1 v k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 557/25, 557/52, 557/53, 557/54, 599, 1147, 1148/1 a 1149/1 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Prosinec 20, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Leden 6, 2014