MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 303/12, 304/1, 1123/84 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 303/12, 304/1, 1123/84 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červen 12, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Červen 28, 2013