MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 659/73 a 659/71 v k.ú. Písnice, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 659/73 a 659/71 v k.ú. Písnice, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Srpen 12, 2013
Svěšeno: 
Středa, Září 4, 2013