MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Písnice.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Únor 24, 2015
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 12, 2015