MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcnho břemene k pozemkům parc.č. 155/6, 290/1 a 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcnho břemene k pozemkům parc.č. 155/6, 290/1 a 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Prosinec 20, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Leden 7, 2013