MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem, parc.č. 190/1 (část cca 50 m2 vklíněné do pozemku parc.č. 28/1) oba v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem, parc.č. 190/1 (část cca 50 m2 vklíněné do pozemku parc.č. 28/1) oba v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 21, 2013
Svěšeno: 
Středa, Listopad 6, 2013