MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem a to s části pozemku parc.č. 466 (dvůr č.p. 1) v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem a to s části pozemku parc.č. 466 (dvůr č.p. 1) v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Listopad 22, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Prosinec 9, 2013