MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene l pozemku parc.č. 1145/2 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene l pozemku parc.č. 1145/2 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Září 23, 2015
Svěšeno: 
Pátek, Říjen 9, 2015