Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc.č. 240 v k.ú. Písncie uvedeného na LV 530 pro k.ú. Libuš, obec Praha

Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc.č. 240 v k.ú. Písncie uvedeného na LV 530 pro k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 24, 2016
Svěšeno: 
Středa, Listopad 9, 2016