MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Srpen 16, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Září 3, 2012