MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš. Informace jsou k dispozici na www.cenia.cz/eia

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš. Informace jsou k dispozici na www.cenia.cz/eia

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 2, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 18, 2014