MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II Územního plánu sídelního útvaru HMP

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II Územního plánu sídelního útvaru HMP

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Srpen 10, 2012
Svěšeno: 
Úterý, Září 25, 2012