MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2833/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2833/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Leden 9, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Únor 14, 2013