MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Říjen 31, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Prosinec 31, 2012