MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn Z 2834/00, Z 2835/00, Z 2836/00, 2837/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn Z 2834/00, Z 2835/00, Z 2836/00, 2837/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Září 9, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 10, 2013