MHMP veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2755/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města a o veřejném projednání výhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj území.

MHMP veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2755/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města a o veřejném projednání výhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj území.

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Leden 20, 2012
Svěšeno: 
Středa, Březen 7, 2012