MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení).

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení).

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Září 22, 2017
Svěšeno: 
Úterý, Listopad 14, 2017