MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 23, 2017
Svěšeno: 
Pondělí, Prosinec 4, 2017