MHMP - Vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin a oblast integrace cizinců - Program č.1 Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní

MHMP - Vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin a oblast integrace cizinců - Program č.1 Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin. Program č.2 - Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin hl. m. Praze.

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Září 12, 2014
Svěšeno: 
Úterý, Listopad 18, 2014