Ministerstvo životního prostředí - Vyhodnocení projektu z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu

Ministerstvo životního prostředí - Vyhodnocení projektu z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) - zahájení procesu vyhodnocení změn projektu - dokumentace je uložena na Odboru životního prostředí a dopravy.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Duben 24, 2015
Svěšeno: 
Středa, Květen 13, 2015