Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP189K

Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP189K

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Září 16, 2016
Svěšeno: 
Pondělí, Říjen 3, 2016