Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých tuků 2022

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů  

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů:

  • rozpouštědla, kyseliny, zásady
  • fotochemikálie,pesticidy
  • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
  • baterie a akumulátory
  • oleje a tuky
  • barvy, tiskařské barvy,lepidla,pryskyřice
  • detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
  • léky a teploměry

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Dále lze v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů také odevzdat jedlé oleje z domácností, a to pouze v uzavřených PET lahvích.

Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Od letošního roku se nám podařilo zajistit další zastávku a na parkovišti v ulici Zbudovská (naproti bývalým garážím).

Praha-Libuš

Čtvrtek 24.2.

Čtvrtek 19.5.

Sobota 13.8.

1. křižovatka ul. K Vrtilce x Putimská

15:00−15:20

8:00−8:20

2. křižovatka ul. Olšovická x Hoštická

15:30−15:50

8:30−8:50

3. křižovatka ul. Na Okruhu x Ke Kurtům

16:00−16:20

9:00−9:20

4. křižovatka ul. Zahrádecká x U Libušské sokolovny

16:30−16:50

9:30−9:50

5. křižovatka ul. Jirčanská x K Novému sídlišti

17:00−17:20

10:00−10:20

6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646)

17:30−17:50

10:30−10:50

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále

18:00−18:20

11:00−11:20

8. parkoviště naproti Zbudovská 760/1 (bývalé garáže)

18:30–18:50

11:30–11:50

9. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká

19:00–19:20

12:00–12:20

Výše uvedené druhy odpadu můžete odevzdat i na sběrných dvorech. Pro naší městkou část je nejbližší sběrný dvůr v ulici Dobronická (vjezd z ulice Obrataňská) a dále v ulici Generála Šišky. Ve sběrných dvorech můžete odevzdat i vyřazená elektrozařízení, stavební suť, pneu (za poplatek). Vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze).

Provozní doba sběrných dvorů:

Po – Pá: 8:30 – 18:00 hod. (zimní období 8:30 – 17:00 hod.)

So:       8:30 - 15 00 hod.

Odbor životního prostředí a dopravy