Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám
Číslo smlouvy: 
2020056031
Platnost od: 
Úterý, Duben 28, 2020