Lerson s.r.o.

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9.4.2020 č 2020044026
Číslo smlouvy: 
2020124247
Platnost od: 
Čtvrtek, Prosinec 17, 2020
Dotační program: 
ne