Anděla Janoušková

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2022020012
Dotační program: 
ne