Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Miroslav Štancl Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 05.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104200
PDF icon _processed_200_18.pdf
Josef Souček Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: da
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104199
PDF icon _processed_199_18.pdf
Bohumil Staroba Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 15.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104198
PDF icon _processed_198_18.pdf
Miroslav Štajner Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 11.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104197
PDF icon _processed_197_18.pdf
Eva Fortinová Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104196
PDF icon _processed_196_18.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 22.10.2018
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 10.10.2018
Číslo smlouvy: 2018096184
PDF icon _processed_184_18.pdf
Judo club Kidsport, z.s. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 04.06.2018
Číslo smlouvy: 2018104195
PDF icon _processed_195_18.pdf
Central Group, a.s. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřzení věcného břemene
Platnost od: 24.05.2018
Číslo smlouvy: 2018104194
PDF icon _processed_194_18.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o provázání plynárenského zařízení
Platnost od: 03.07.2018
Číslo smlouvy: 2018076148
PDF icon _processed_148_18.pdf
Triada spol, s.r.o. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře
Platnost od: 08.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046109
PDF icon _processed_109_18.pdf
Triada spol, s.r.o. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Dodatek k Licenční smlouvě
Platnost od: 08.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046108
PDF icon _processed_108_18.pdf
Agro Jesenice u Prahy, a.s. Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 03.10.2018
Číslo smlouvy: 2018096180
PDF icon _processed_180_18.pdf
Ing. Daniela Kutnarová, Ing. Radek Kutnar Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094175
PDF icon _processed_175_18.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 21 k pojistné smlouvě
Platnost od: 10.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104192
PDF icon _processed_dodatek_c_21_k_pojistne_smlouve_allianz.pdf
Pavel Juhos Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 03.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104193
PDF icon _processed_dodatek_c_1_ke_smlouve_o_najmu_bytu_pavel_juhos.pdf
Ing. Stanislav Mareš Vloženo: 09.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o správě webových stránek
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018076154
PDF icon _processed_smlouva_o_sprave_webovych_stranek_stanislav_mares.pdf
Ing. Petr Komínek Vloženo: 09.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018085170
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_petr_kominek.pdf
Anylopex plus, s.r.o. Vloženo: 08.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094176
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_anylopex.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o připojení
Platnost od: 04.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094191
PDF icon _processed_smlouva_o_pripojeni_pre.pdf
Generali Pojišťovna, a.s. Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti Region
Platnost od: 04.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094172
PDF icon _processed_dodatek_c_1_k_pojistne_smlouve_majetku_odpovednosti_generali_pojistovna.pdf
PLASTOKNO, s.r.o. Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 04.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094190
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_plastokno.pdf
Michal Beneš, Jitka Benešová Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 10.09.2018
Číslo smlouvy: 2018064125
PDF icon _processed_125_18.pdf
Nguyen Ngoc Kiem, Dang Thi Mai Hong Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 01.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094173
PDF icon _processed_173_18.pdf
Manželé Smolkovi Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 01.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094174
PDF icon _processed_174_18.pdf
TLV, s.r.o. Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o poskytování služby "Kniha jízd"
Platnost od: 02.10.2018
Číslo smlouvy: 2018076156
PDF icon _processed_smlouva_o_poskytovani_sluzby_kniha_jizd_tlv.pdf
BENJAMÍN, s.r.o. Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 06.09.2018
Číslo smlouvy: 2018073164
PDF icon _processed_smlouva_benjamin.pdf
manželé Pilní Vloženo: 01.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 29.08.2018
Číslo smlouvy: 2018084189
PDF icon _processed_189_18_pilni.pdf
RENASTAV, s.r.o. Vloženo: 26.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 21.08.2018
Číslo smlouvy: 2018084171
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_renastav.pdf
EDUin, o.p.s. Vloženo: 26.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o partnerství
Platnost od: 01.08.2018
Číslo smlouvy: 2018073158
PDF icon _processed_smlouva_o_partnerstvi_eduin_ops.pdf
Golf Style, s.r.o. Vloženo: 20.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí směnné
Platnost od: 18.09.2018
Číslo smlouvy: 2018084167
PDF icon _processed_167_18.pdf
Stanislav Král - PC Support Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o zpracování osobních údajů
Platnost od: 13.07.2018
Číslo smlouvy: 2018076147
PDF icon _processed_147_18.pdf
Koma Rent, s.r.o. Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o nájmu kontejnerů
Platnost od: 08.06.2018
Číslo smlouvy: 2018045116
PDF icon _processed_116_18.pdf
Central Group, a.s. Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o právu provést stavbu
Platnost od: 12.09.2018
Číslo smlouvy: 2018094186
PDF icon _processed_186_18.pdf
Limex ČR, s.r.o. Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 13.09.2018
Číslo smlouvy: 2018094178
PDF icon _processed_178_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 12.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napětí hladině NN
Platnost od: 09.07.2018
Číslo smlouvy: 2018066135
PDF icon _processed_135_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 06.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o pípojení ze sítí NN
Platnost od: 03.09.2018
Číslo smlouvy: 2018096181
PDF icon _processed_181_18.pdf
B.A.F. art, spol. s.r.o. Vloženo: 05.09.2018
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 04.06.2018
Číslo smlouvy: 2018024024
PDF icon _processed_024_18.pdf
Petr Augusta Vloženo: 04.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 06.08.2018
Číslo smlouvy: 2018076162
PDF icon _processed_162_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 04.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 29.08.2018
Číslo smlouvy: 2018074157
PDF icon _processed_157_18.pdf
TJ Sokol Písnice, z.s. Vloženo: 20.08.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
Platnost od: 21.02.2017
Číslo smlouvy: 2017014008
PDF icon _processed_008_17.pdf

Stránky