Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Thanh Tuan Nguyen, Thi Thu Dang Vloženo: 09.06.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 09.06.2022
Číslo smlouvy: 2022020010
PDF icon _processed_010_2022_thanh_tuan_nguyen.pdf
HKR advokátní kancelář, s.r.o. Vloženo: 02.06.2022
Typ smouvy: Smlouva o poskytování právních služeb
Platnost od: 02.06.2022
Číslo smlouvy: 2022060054
PDF icon _processed_054_2022_hkr_ak.pdf
OSA - Ochranný svaz autorský ro práva k dílům hudebním, z.s. Vloženo: 02.06.2022
Typ smouvy: rámcová hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VPR_2021_10355
Platnost od: 24.05.2022
Číslo smlouvy: 2022060053
PDF icon _processed_053_2022_osa.pdf
CK INTER ZBIROH s.r.o. Vloženo: 31.05.2022
Typ smouvy: Smlouva o zajištění poznávacích zájezdů
Platnost od: 24.05.2022
Číslo smlouvy: 2022050051
PDF icon _processed_051_2022_ck_inter_zbiroh.pdf
AQIK, s.r.o. Vloženo: 19.05.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě
Platnost od: 19.05.2022
Číslo smlouvy: 2022030019
PDF icon _processed_019_2022_aqik.pdf
manželé Vokálovi Vloženo: 13.05.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 13.05.2022
Číslo smlouvy: 2022020009
PDF icon _processed_009_2022_vokalovi.pdf
Mgr. Jan Vlk, Ing. Martin Vlk Vloženo: 11.05.2022
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 11.05.2022
Číslo smlouvy: 2022030018
PDF icon _processed_018_2022_sob_sluzebnost_ing.vlk_.pdf
dot.DesignStudio, s.r.o. Vloženo: 11.05.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
Platnost od: 11.05.2022
Číslo smlouvy: 2022050048
PDF icon _processed_048_2022_dot_design_studio.pdf
Mária Procházková Vloženo: 06.05.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 05.05.2022
Číslo smlouvy: 2022040028
PDF icon _processed_028_2022_maria_prochazkova.pdf
AGRO JESENICE u Prahy Vloženo: 06.05.2022
Typ smouvy: Dodatek smlouvy o dílo
Platnost od: 05.05.2022
Číslo smlouvy: 2022050043
PDF icon _processed_043_2022_dodatek_agro_jesenice.pdf
KOBRAS RUNLAB, s.r.o. Vloženo: 04.05.2022
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 04.05.2022
Číslo smlouvy: 2022040026
PDF icon _processed_026_2022_kobras_runlab.pdf
C-cubed, s.r.o. Vloženo: 03.05.2022
Typ smouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Klokotská
Platnost od: 03.05.2022
Číslo smlouvy: 202202015
PDF icon _processed_015_2022_c-cubed.pdf
Petra Lehovcová Vloženo: 02.05.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 16.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040024
PDF icon _processed_024_2022_petra_lehovcova.pdf
Ing. Lucas Azilinon, Ing. Simona Azilinonová Vloženo: 19.04.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 19.04.2022
Číslo smlouvy: 202203016
PDF icon _processed_016_2022_azilionovi.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 14.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040023
PDF icon _processed_023_2022_ms_mezi_domy.pdf
GOOD MASK, s.r.o. Vloženo: 14.04.2022
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 14.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040040
PDF icon _processed_040_2022_goodmask.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 12.04.2022
Typ smouvy:
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040038
PDF icon _processed_038_2022_dodatek_c_10_zssrvj.pdf
Linde Gas, a.s. Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Smlouva o dlouhodobém pronájmu
Platnost od: 11.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040037
PDF icon _processed_037_2022_linde.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040032
PDF icon _processed_032_2022_dodatek_c_8_meteo.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 9 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040031
PDF icon _processed_031_2022_dodatek_c_zs_rvj.pdf
JSDH Libuš Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040030
PDF icon _processed_030_2022_dodatek_c_5_sdh_libus.pdf
JSDH Písnice Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040029
PDF icon _processed_029_2022_dodatek_c_5_sdh_pisnice.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040036
PDF icon _processed_036_2022_dodatek_c_8_ms_k_lukam.pdf
Mateřská škola Ke Kašně Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040035
PDF icon _processed_035_2022_dodatek_c_8_ms_ke_kasne.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040034
PDF icon _processed_034_2022_dodatek_c_8_ms_lojovicka.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 11.04.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině
Platnost od: 05.04.2022
Číslo smlouvy: 2022040033
PDF icon _processed_033_2022_dodatek_c_8_ms_mezi_domy.pdf
Roman Svoboda Vloženo: 01.04.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 01.04.2022
Číslo smlouvy: 2022020013
PDF icon _processed_013_2022_roman_svoboda.pdf
CZECH FB FACILITY z.s. Vloženo: 28.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Klokotská
Platnost od: 25.03.2022
Číslo smlouvy: 2022020008
PDF icon _processed_008_2022_czech_fb_facility.pdf
Libor Zedník Vloženo: 25.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 25.03.2022
Číslo smlouvy: 202202014
PDF icon _processed_014_2022_libor_zdenik.pdf
manželé Haladovi Vloženo: 25.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 25.03.2022
Číslo smlouvy: 2022010007
PDF icon _processed_007_2022_haladovi.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 18.03.2022
Typ smouvy: Dodatek k pojistné smlouvě
Platnost od: 18.03.2022
Číslo smlouvy: 2022040021
PDF icon _processed_021_2022_allianz_pojistovna.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 15.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 15.03.2022
Číslo smlouvy: 2022020011
PDF icon _processed_011_2022_ppddistribuce.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 15.03.2022
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 14.03.2022
Číslo smlouvy: 2022030020
PDF icon _processed_020_2022_osigeno.pdf
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s. Vloženo: 11.03.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2017114160 ze dne 8. 12. 2017
Platnost od: 07.03.2022
Číslo smlouvy: 2022010005
PDF icon _processed_005_2022_svaz_chovatelu_holubu.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 08.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 08.03.2022
Číslo smlouvy: 2021120198
PDF icon _processed_198_2021_t-mobile.pdf
Vít Kratina Vloženo: 04.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 03.03.2022
Číslo smlouvy: 2021090144
PDF icon _processed_144_2021_vit_kratina.pdf
Datacentrum systems & consulting, a.s. Vloženo: 03.03.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce programového vybavení
Platnost od: 03.03.2022
Číslo smlouvy: 2022030017
PDF icon _processed_017_2022_datacentrum.pdf
Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s. Vloženo: 18.02.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu
Platnost od: 18.02.2022
Číslo smlouvy: 2022010002
PDF icon _processed_002_2022_tj_sokol_pisnice.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha, z.s. Vloženo: 15.02.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
Platnost od: 15.02.2022
Číslo smlouvy: 20220100003
PDF icon _processed_003_2022_zdravotnicka_asistencni_sluzba_praha.pdf
Anděla Janoušková Vloženo: 09.02.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 09.02.2022
Číslo smlouvy: 2022020012
PDF icon _processed_012_2022_andela_janouskova.pdf

Stránky