Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat předem známému zájemci nemovitý majetek na pozemku, parc. č. 557/27 v k.ú. Libuš.

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat předem známému zájemci nemovitý majetek na pozemku, parc. č. 557/27 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 17, 2011
Svěšeno: 
Středa, Listopad 2, 2011