MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Únor 7, 2020
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 19, 2020