Zveřejnění záměru - prodeje pozemku par.č. 1159/22 v k.ú. Libuš