MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodej pozemků parc. č. 318/4 v k.ú. Libuš