MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem pozemku parc. č. 4/3 v k.ú. Písnice