MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku