MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 910/81

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 910/81

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Únor 22, 2021
Svěšeno: 
Středa, Březen 10, 2021